Oppimateriaalien ja oppimistehtävien julkaisu ja jakaminen - Humakin ohjeita

Humak 2020: Kooste eri välineistä, joilla oppimateriaaleja voi julkaista ja jakaa Humakin verkko-oppimisympäristön kautta tai internetissä. 

Tähän oppaaseen on koottu mahdollisuuksia tiedostojen jakamiseen, yhteistyöstämiseen sekä esitysten julkaisemiseen eri palveluissa. Opas kattaa yleisimmät Office 365-ohjelmat ja Googlen palvelut ja lisäksi joitain muita yksittäisiä palveluita.

Humakin kaikilla opiskelijoilla ja henkilökunnan jäsenillä on käytössä Office 365-palvelut. Humak on tehnyt myös sopimuksen Googlen kanssa, jonka myötä Humakin tunnukset toimivat automaattisesti Googlen palveluissa eli ei ole tarpeen luoda erikseen google-tiliä päästäkseen käyttämään esim. Google Docsia.

6. Muut

6.2. Office 365 Class Notebook

Mikä: Luokan/ryhmän yhteinen OneNote.

Yhteistyö: Kolme osiota:1) Student Notebooks opiskelijoiden yksityiseen työskentelyyn, opiskelija itse ja opettaja näkee. 2) Content Library materiaalien jakamiseen, opettaja voi lisätä, opiskelijat voivat katsoa. 3) Collaboration space yhteistyötä varten, opettaja ja opiskelijat pääsevät muokkaamaan, katsomaan ja jakamaan. Opettaja voi jakaa Notebookin muiden oppilaitoksen opettajien ja henkilökunnan kanssa. Opiskelijat voi lisätä yksitellen tai ryhmänä.

Tallennus: Tallentuu OneDriveen, Class Notebook –ohjelman Manage Notebooks –osiosta opettaja pääsee hallinnoimaan kaikkia itsellään olevia Notebookeja.

Tehtävien palautus: Class Notebookissa opiskelija tekee tehtävät suoraan Notebookiin, josta opettaja pääsee ne näkemään.

Oppimateriaalin jakaminen Humakin verkko-oppimisympäristöön: Notebookin luomisvaiheessa ohjelma antaa linkin, jonka kautta opiskelijat pääsevät Notebookiin. Linkin voi upottaa verkko-opintojaksolle. Opiskelija pääsee siihen myös OneDriven kautta osiosta Jaettu kanssani/Shared with me vasemmassa reunassa.