Oppimateriaalien ja oppimistehtävien julkaisu ja jakaminen - Humakin ohjeita

6. Muut

6.2. Office 365 Class Notebook

Mikä: Luokan/ryhmän yhteinen OneNote.

Yhteistyö: Kolme osiota:1) Student Notebooks opiskelijoiden yksityiseen työskentelyyn, opiskelija itse ja opettaja näkee. 2) Content Library materiaalien jakamiseen, opettaja voi lisätä, opiskelijat voivat katsoa. 3) Collaboration space yhteistyötä varten, opettaja ja opiskelijat pääsevät muokkaamaan, katsomaan ja jakamaan. Opettaja voi jakaa Notebookin muiden oppilaitoksen opettajien ja henkilökunnan kanssa. Opiskelijat voi lisätä yksitellen tai ryhmänä.

Tallennus: Tallentuu OneDriveen, Class Notebook –ohjelman Manage Notebooks –osiosta opettaja pääsee hallinnoimaan kaikkia itsellään olevia Notebookeja.

Tehtävien palautus: Class Notebookissa opiskelija tekee tehtävät suoraan Notebookiin, josta opettaja pääsee ne näkemään.

Oppimateriaalin jakaminen Humakin verkko-oppimisympäristöön: Notebookin luomisvaiheessa ohjelma antaa linkin, jonka kautta opiskelijat pääsevät Notebookiin. Linkin voi upottaa verkko-opintojaksolle. Opiskelija pääsee siihen myös OneDriven kautta osiosta Jaettu kanssani/Shared with me vasemmassa reunassa.