Oppimateriaalien ja oppimistehtävien julkaisu ja jakaminen - Humakin ohjeita

1. Johdanto

>Paluu pääsivulle<

Tähän oppaaseen on koottu mahdollisuuksia tiedostojen jakamiseen, yhteistyöstämiseen sekä esitysten julkaisemiseen eri palveluissa. Opas kattaa yleisimmät Office 365-ohjelmat ja Googlen palvelut ja lisäksi joitain muita yksittäisiä palveluita.

Humakin kaikilla opiskelijoilla ja henkilökunnan jäsenillä on käytössä Office 365-palvelut. Humak on tehnyt myös sopimuksen Googlen kanssa, jonka myötä Humakin tunnukset toimivat automaattisesti Googlen palveluissa eli ei ole tarpeen luoda erikseen google-tiliä päästäkseen käyttämään esim. Google Docsia.

Kannattaa huomioida, etteivät avoimen amk:n opiskelijat saa käyttöönsä Office 365-palveluita. Huomoi myös, että OneDrive, josta Office365:n ohjelmilla tehtyjä tiedostoja voi palauttaa linkkinä Humakin verkko-oppimisympäristöön, häviää 30 vuorokauden päästä siitä, kun tunnukset Office365-palveluun on poistettu. Tällöin sitä kautta Humakin verkko-oppimisympäristöön palautetut/jaetut tiedostot eivät ole enää käytettävissä. 

Tämän oppaan ovat laatineet 2017 Humakin informaatikot Pirjo Kangas, Virpi Kultanen ja Hilla Mäkelä. Opasta on päivitetty 2020: Päivi Timonen

humak logo

Humak on mukana AduLet-hankkeessa 2017–2019. Sen tavoitteena on kehittää uuden teknologian (TeL) käyttöä korkeamman asteen opetuksessa ja edistää verkko-opetusta. Hankkeessa kerätään ja julkaistaan uuden teknologian käytön välineitä ja menetelmiä. Tämä digi-informaatikkojen luoma ohjekirja on osa hanketta Humakissa. Lisää tietoa AduLet-hankkeesta https://sites.google.com/site/aduleteu/